logo KTMiA

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Profesor
Jubileusz 70. Urodzin

Profesora Stanisława Płonki


 

Profesor Stanisław Płonka urodził się 09.11.1946 w Hecznarowicach, gdzie w miejscowej Szkole Podstawowej, latach 1953÷1960, uzyskał podstawowe wykształcenie. Jego wychowawcą był oddany nauczyciel Edward Chucher, w czasie II wojny światowej żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie II Korpusu Polskiego, uczestnik walk w Tobruku i bitwy pod Monte Cassino. Do szkoły średniej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego profesor uczęszczał, w latach 1960 ÷ 65, w Bielsku-Białej. Studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukończył w 1971 r. Po ukończeniu studiów pracował 2,5 roku w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych BEFAMA na stanowisku technologa montażu, mistrza montażu oraz kierownika obróbki wałków i walców. Z dniem 1 października 1973 r. rozpoczął pracę w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej na stanowisku starszego asystenta w Zespole naukowo - dydaktycznym Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn w Instytucie Technologiczno-Samochodowym. Pracę doktorską obronił w 1978 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1999 r. roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 4 sierpnia 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 1 października 1973 roku do chwili obecnej związany jest z Filią Politechniki Łódzkiej a następnie ATH gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od starszego asystenta do profesora zwyczajnego. Od 2007 do 2016 roku kierował Katedrą Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Recenzent kilku prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Wypromował trzech doktorów nauk technicznych oraz ponad 120 magistrów inżynierów i inżynierów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest autorem jednej monografii i współautorem drugiej, autorem jednej książki i współautorem 1 podrozdziału w książce pt. Bewerten technischer Systeme wydanej przez czasopismo Springer, autorem i współautorem 180 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 9 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (2 w USA), oraz dziewięciu patentów i wzorów użytkowych. Był wielokrotnie nagradzany przez J.M. Rektora Filii Politechniki Łódzkiej a następnie ATH. Członek Senatu ATH i przewodniczący komisji ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz licznych Komisji Wydziałowych. Wieloletni redaktor Działu Budowa i Eksploatacja Maszyn Wydawnictw Akademii Techniczno-Humanistycznej. Członek a następnie Ekspert Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W latach 1977 ÷ 1993 Profesor pracował dodatkowo, na część etatu, na stanowiskach technologa oraz konstruktora w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Przędzalnictwa Wełny BEFAMATEX, zaś w latach 1994 ÷ 2000 na stanowisku konstruktora ds. badań w Bielskiej Fabryce Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED. Profesor od 1982 r. jest Rzeczoznawcą SIMP. W ramach współpracy ATH z przemysłem opracował ponad 100 ekspertyz i opinii oraz drugie tyle przez NOT w Bielsku-Białej. W latach 1998 ÷ 2002 Radny Miasta i Gminy Kęty. Jego pasją jest piłka siatkowa. W młodości czynnie uprawiał ten sport będąc zawodnikiem LZS Hecznarowice, AZS AGH Kraków, AZS-u Kraków, Włókniarza Bielsko i T.S. Hejnału Kęty, gdzie był grającym trenerem. Posiada stopień instruktora piłki siatkowej. Otrzymał srebrną i złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Prywatnie ojciec dwóch synów i córki oraz dziadek piątki wnuków.

Dziękujemy Panu Profesorowi za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną oraz za wiedzę przekazywaną przez Pana Profesora studentom i młodym adeptom nauki.
Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Jednocześnie mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli korzystać z Pańskiego ogromnego doświadczenia oraz kontynuować dalszą, owocną współpracę.


Witamy

 

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji zajmuje się zagadnieniami wytwarzania elementów części maszyn przy wykorzystaniu obróbki wiórowej i bezwiórowej. Obszar naszego zainteresowania obemują szeroko rozumiane techniki wytwarzania, urządzenia i maszyny w nich stosowane, narzędzia, przyrządy, uchwyty itp.
Na prowadzonych przez nas specjalnościach Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (wspólnie z Katedrą Podstaw Budowy Maszyn) oraz Projektowanie Zrobotyzowanych Stanowisk Pracy kształci się specjalistów dla przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego i pokrewnych, przygotowanych do pracy w działach technologicznych, technicznego przygotowania produkcji oraz bezpośrednio w produkcji.
Nasi absolwenci przygotowani są do wykorzystania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM). Dzięki kontaktom z firmami polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi są zapoznawani z najnowocześniejszymi trendami w technikach wytwarzania.
Pracownicy Katedry przygotowują specjalistów w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC, PLC), robotów oraz wykorzystania nowoczesnych urządzeń pomiarowych w szeroko rozumianej wiedzy inżynierskiej .

W skład Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji wchodzą nastepujące laboratoria:

 • Laboratorium Systemów CAD/CAM

 • Laboratorium Obrabiarek, Robotów, Obróbki Skrawaniem i Systemów Wizyjnych

 • Laboratorium Odlewnictwa

 • Od 23.10.2009 w miejsce Zakładu Metrologii i Zarządzania Jakością utworzono samodzielną jednostkę wydziałową Laboratorium Metrologii.
Laboratorium Systemów CAD/CAM

Wyposażenie

 • Stanowiska komputerowe (7 komputerów w sieci ATH)
 • Oprogramowanie CAD/CAM: AutoCAD, Inventor, EdgeCAM, UGS NX full version
 • Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją, Pakiet AITECH SPHINX 4.5: symulatory sieci neuronowych, algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe
 • Oprogramowanie do tworzenia programów użytkowych w trybie off-line i on-line oraz symulacji i konfiguracji gniazda zrobotyzowanego dla robota przemysłowego KUKA KR 6 R900 sixx
 • Pracowania PLC:SIMATIC S7-1200 z oprogramowaniem TIA PORTAL, 6 stanowisk
 • Sterowniki programowalne PLC (GE Fanuc VersaMax Micro, Siemens SIMATIC S7-200)
 • Oprogramowanie do obsługi sterowników PLC (STEP 7-Micro/WIN,Proficy ME)
 • Katalogi narzędzi dla obrabiarek CNC w wersji papierowej i elektronicznej

Zajęcia prowadzone w laboratorium


 • Systemy CAD/CAM
 • Konstrukcja i sterowanie obrabiarek i robotów (Obrabiarki sterowane numerycznie)
 • Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 • Metody optymalizacji w wytwarzaniu maszyn
 • Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy
 • Roboty w wytwarzaniu maszyn
 • Projektowanie procesów obróbki i montażu
 • Techniki sztucznej inteligencji w wytwarzaniu maszyn


Laboratorium Obrabiarek, Robotów, Obróbki Skrawaniem i Systemów Wizyjnych

Wyposażenie


 • Siłomierz typ 9272 firmy KISTLER wraz z kompletnym torem pomiarowym i oprogramowaniem DYNOWARE
 • Laser pomiarowy firmy KEYENCE
 • System wizyjny KUKA Vision.Tech 3.0
 • Tokarka ze sterowaniem numerycznym TUG-56MN (Sinumerik 810D)
 • Tokarka uniwersalna TUG-40
 • Frezarka narzędziowa FND-32
 • Szlifierki: narzędziowa, do płaszczyzn i do wałków
 • Frezarka obwiedniowa do kół zębatych
 • Robot przemysłowy KUKA KR 6 R900 sixx
 • Robot przemysłowy MOTOMAN UP6


Zajęcia prowadzone w laboratorium


 • Obróbka skrawaniem
 • Obrabiarki i roboty
 • Konstrukcja i sterowanie obrabiarek i robotów (Obrabiarki Sterowane Numerycznie)
 • Roboty w wytwarzaniu maszyn
 • Systemy Wizyjne


Laboratorium Odlewnictwa

Wyposażenie

 • Analizator ATD Crystaldimat
 • Dylatometr automatyczny
 • Mikroskop Neophot 32 z komputerowym systemem analizy obrazu Multiscan