logo KTMiA

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji

Ola


UZYSKANIE STOPNIA NAUKOWEGO
DR INŻ.


 
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo; sic homo fit doctus non vi, sed saepe studendo.

Kropla drąży kamień nie siłą, lecz często padając - tak też człowiek staje się wykształcony nie siłą, lecz często się ucząc.


Serdecznie gratulujemy Pani Dr inż. Aleksnadrze Jarco awansu naukowego.
Życzymy wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów zawodowych.
Profesor


JUBILEUSZ 70. URODZIN PROFESORA STANISŁAWA PŁONKI


 

Profesor Stanisław Płonka urodził się 09.11.1946 w Hecznarowicach, gdzie w miejscowej Szkole Podstawowej, latach 1953÷1960, uzyskał podstawowe wykształcenie. Jego wychowawcą był m.in. oddany nauczyciel Edward Chucher, w czasie II wojny światowej żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, a następnie II Korpusu Polskiego, uczestnik walk w Tobruku i bitwy pod Monte Cassino. Do szkoły średniej Technikum Mechaniczno-Elektrycznego o specjalności: obróbka skrawaniem profesor uczęszczał, w latach 1960 ÷ 65, w Bielsku-Białej. Studia na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ukończył w 1971 r. Promotorem jego pracy magisterskiej p.t. Wpływ rodzaju szlifowanego materiału na wielkość sił skrawania był prof. dr inż. Stanisław Markowski. Po ukończeniu studiów pracował 2,5 roku w Bielskiej Fabryce Maszyn Włókienniczych BEFAMA na stanowisku technologa montażu, mistrza montażu oraz kierownika obróbki wałków i walców. Z dniem 1 października 1973 r. rozpoczął pracę w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej na stanowisku starszego asystenta w Zespole naukowo - dydaktycznym Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn w Instytucie Technologiczno-Samochodowym. Pracę doktorską obronił w 1978 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, a stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1999 r. roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Decyzją Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 4 sierpnia 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk technicznych. Od 1 października 1973 roku do chwili obecnej związany jest z Filią Politechniki Łódzkiej a następnie ATH gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od starszego asystenta do profesora zwyczajnego. Od 2007 do 2016 roku kierował Katedrą Technologii Maszyn i Automatyzacji na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Recenzent kilku prac doktorskich i habilitacyjnych oraz kilkunastu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Wypromował trzech doktorów nauk technicznych oraz ponad 120 magistrów inżynierów i inżynierów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jest autorem jednej monografii i współautorem drugiej, autorem jednej książki i współautorem 1 podrozdziału w książce p.t. Bewerten technischer Systeme wydanej przez czasopismo Springer, autorem i współautorem ponad 190 publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 11 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej (2 w USA), oraz dziewięciu patentów i wzorów użytkowych. Był wielokrotnie nagradzany przez J.M. Rektora Filii Politechniki Łódzkiej a następnie ATH. Członek Senatu ATH i przewodniczący komisji ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń oraz licznych Komisji Wydziałowych. Wieloletni redaktor Działu Budowa i Eksploatacja Maszyn Wydawnictw Akademii Techniczno-Humanistycznej. Członek a następnie Ekspert Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. W latach 1977 ÷ 1993 Profesor pracował dodatkowo, na część etatu, na stanowiskach technologa oraz konstruktora w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Przędzalnictwa Wełny BEFAMATEX, zaś w latach 1994 ÷ 2000 na stanowisku konstruktora ds. badań w Bielskiej Fabryce Reduktorów i Motoreduktorów BEFARED. Profesor od 1982 r. jest Rzeczoznawcą SIMP, natomiast od 2017 r. Rzeczoznawcą Dyplomowanym w zakresie trzech specjalności. W ramach współpracy ATH z przemysłem opracował ponad 100 ekspertyz i opinii oraz drugie tyle przez NOT w Bielsku-Białej. W latach 1998 ÷ 2002 Radny Miasta i Gminy Kęty. Jego pasją jest piłka siatkowa. W młodości czynnie uprawiał ten sport będąc zawodnikiem LZS Hecznarowice, AZS AGH Kraków, AZS-u Kraków, Włókniarza Bielsko i T.S. Hejnału Kęty, gdzie był grającym trenerem. Posiada stopień instruktora piłki siatkowej. Otrzymał srebrną i złotą Honorową Odznakę Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”. Prywatnie ojciec dwóch synów i córki oraz dziadek szóstki wnuków.

Dziękujemy Panu Profesorowi za wieloletnią pracę naukową i dydaktyczną oraz za wiedzę przekazywaną przez Pana Profesora studentom i młodym adeptom nauki.
Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności. Jednocześnie mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli korzystać z Pańskiego ogromnego doświadczenia oraz kontynuować dalszą, owocną współpracę.


Witamy

 

Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji zajmuje się zagadnieniami wytwarzania elementów części maszyn przy wykorzystaniu obróbki wiórowej i bezwiórowej. Obszar naszego zainteresowania obemują szeroko rozumiane techniki wytwarzania, urządzenia i maszyny w nich stosowane, narzędzia, przyrządy, uchwyty itp.
Na prowadzonych przez nas specjalnościach Komputerowo Wspomagane Konstruowanie i Wytwarzanie (wspólnie z Katedrą Podstaw Budowy Maszyn) oraz Projektowanie Zrobotyzowanych Stanowisk Pracy kształci się specjalistów dla przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego i pokrewnych, przygotowanych do pracy w działach technologicznych, technicznego przygotowania produkcji oraz bezpośrednio w produkcji.
Nasi absolwenci przygotowani są do wykorzystania nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania (CAD/CAM). Dzięki kontaktom z firmami polskimi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi są zapoznawani z najnowocześniejszymi trendami w technikach wytwarzania.
Pracownicy Katedry przygotowują specjalistów w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC, PLC), robotów oraz wykorzystania nowoczesnych urządzeń pomiarowych w szeroko rozumianej wiedzy inżynierskiej .

W skład Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji wchodzą nastepujące laboratoria:

 • Laboratorium Systemów CAD/CAM

 • Laboratorium Obrabiarek, Robotów, Obróbki Skrawaniem i Systemów Wizyjnych

 • Laboratorium Odlewnictwa

 • Od 23.10.2009 w miejsce Zakładu Metrologii i Zarządzania Jakością utworzono samodzielną jednostkę wydziałową Laboratorium Metrologii.
Laboratorium Systemów CAD/CAM

Wyposażenie

 • Stanowiska komputerowe (7 komputerów w sieci ATH)
 • Oprogramowanie CAD/CAM: AutoCAD, Inventor, EdgeCAM, UGS NX full version
 • Oprogramowanie związane ze sztuczną inteligencją, Pakiet AITECH SPHINX 4.5: symulatory sieci neuronowych, algorytmy genetyczne, systemy ekspertowe
 • Oprogramowanie do tworzenia programów użytkowych w trybie off-line i on-line oraz symulacji i konfiguracji gniazda zrobotyzowanego dla robota przemysłowego KUKA KR 6 R900 sixx
 • Pracowania PLC:SIMATIC S7-1200 z oprogramowaniem TIA PORTAL, 6 stanowisk
 • Sterowniki programowalne PLC (GE Fanuc VersaMax Micro, Siemens SIMATIC S7-200)
 • Oprogramowanie do obsługi sterowników PLC (STEP 7-Micro/WIN,Proficy ME)
 • Katalogi narzędzi dla obrabiarek CNC w wersji papierowej i elektronicznej

Zajęcia prowadzone w laboratorium


 • Systemy CAD/CAM
 • Konstrukcja i sterowanie obrabiarek i robotów (Obrabiarki sterowane numerycznie)
 • Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 • Metody optymalizacji w wytwarzaniu maszyn
 • Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy
 • Roboty w wytwarzaniu maszyn
 • Projektowanie procesów obróbki i montażu
 • Techniki sztucznej inteligencji w wytwarzaniu maszyn


Laboratorium Obrabiarek, Robotów, Obróbki Skrawaniem i Systemów Wizyjnych

Wyposażenie


 • Siłomierz typ 9272 firmy KISTLER wraz z kompletnym torem pomiarowym i oprogramowaniem DYNOWARE
 • System wizyjny KUKA Vision.Tech 3.0
 • Tokarka ze sterowaniem numerycznym TUG-56MN (Sinumerik 810D)
 • Tokarka uniwersalna TUG-40
 • Frezarka narzędziowa FND-32
 • Frezarka obwiedniowa do kół zębatych
 • Robot przemysłowy KUKA KR 6 R900 sixx


Zajęcia prowadzone w laboratorium


 • Obróbka skrawaniem
 • Obrabiarki i roboty
 • Konstrukcja i sterowanie obrabiarek i robotów (Obrabiarki Sterowane Numerycznie)
 • Roboty w wytwarzaniu maszyn
 • Systemy Wizyjne
>

Laboratorium Odlewnictwa

Wyposażenie

 • Analizator ATD Crystaldimat
 • Dylatometr automatyczny
 • Mikroskop Neophot 32 z komputerowym systemem analizy obrazu Multiscan